Vad är Larsmo IRL?

Våren 2011 drog föreningen igång ett projekt för Larsmos ungdomar, projektet heter ”Larsmo – IRL” och fokuserar på natur och ekologism. Under projekttiden ordnas föreläsningar och framför allt praktiska övningar på teman som jakt, natur och leva ekologiskt.
Projektet finansieras genom Aktion Österbotten r.f. och Svenska kulturfonden och riktar sig till ungdomar i åldern 11 – 16 år bosatta i Larsmo. Huvudmålet är att ungdomar, genom workshops och dagläger ska öva sig praktiskt i jakt- och naturvett samt få mer ingående kunskaper i ekologism och gamla hantverkartraditioner. Projektet vill uppmuntra deltagarna till ett leverne i harmoni med naturen.

För föreningens del är det tänkt att projektet ska skapa nätverk och föreningen söker inom projektet efter rätt personer att samarbeta med och de aktiviteter som intresserar deltagarna mest.

Aktiviteterna är kostnadsfria för deltagarna.

Föreningen förmedlar information om kurserna genom skolorna, per e-post till medlemmar eller via vår hemsida.

Har du frågor eller kommentarer om projektet ta kontakt med projektledaren Kristoffer Nylund tfn 0442512001, kristoffer@woodecho.fi.