Pilbågsveckan startar!

motorsågDe björkbitar som eleverna bärt ur skogen har nu fått det förarbete som krävs för att man ska kunna börja jobba med dem ordentligt! Först sågade och klöv vi materialet. Marcus och Pontus blev lite överraskade av tjockleken! kluven

Kluvningen skedde med hjälp av 3 yxor och en kil! Sedan bar vi in det i slöjdsalen för att såga ut profilen för bågen med hjälp av bandsågen.förarbete av bågar

Hur det började se ut får ni se mer om efter första kursdagen! Marcus hade med sig lite smått och gott som folk från Alaska brukade använda sig av vid jakt. pilände

Denna pilspets gjord av ben används när man jagar älg. För att kunna fälla älgen så fort som möjligt har de utvecklat en löstagbar pilspets som efter en träff på en mjuk punkt, t.ex buken så börjar den jobba sig inåt när älgen rör på sig. De slutar med att älgen inte tål smärtan längre och sedan klubbar de den på plats. Så gör de alltså i Alaska… Uff!

Kommentera