2013-02-12-1378

pilbågssträng

pilbågssträng

Förut så gjordes pilsträngarna av äkta sena från djur. Detta är dock mycket mera arbetsdrygt och därför använder vi något simultant men mera användarvänligt…

Kommentera