2013-02-12-1381

pilbågssträngen

pilbågssträngen

Marcus rullar upp snöretmellan 2 spilar som är uppmätt för rätta längden för en båge. För barnbågar så kör vi 6 varv för att få rätta styrkan.

Kommentera